Przedmioty UV: Tuby UV, Magiczne pałeczki UV, Węże UV w Sali doświadczania świata